Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Dit zijn onvermijdbare ontwikkelingen van buitenaf waar wij als gemeente mee worden geconfronteerd. Deze worden conform beleidsregels verrekend met de algemene middelen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

Wethouderspensioenen

Burger en bestuur

1.500

0

0

0

0

Leges inkomsten burgerzaken

Burger en bestuur

150

0

0

0

0

Stormschade

Leefomgeving

70

0

0

0

0

Omgevingsdienst IJsselland

Milieu en duurzaamheid

-100

0

0

0

0

Leegstand Irispand

Herstructurering en vastgoed

35

0

0

0

0

BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-66

0

0

0

0

ESF regeling

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

578

0

0

0

0

WMO

Meedoen

1.500

0

0

0

0

Jeugd Woonplaatsbeginsel

Jeugd en onderwijs

-700

0

0

0

0

Leerlingenvervoer

Jeugd en onderwijs

150

0

0

0

0

Handhaving en toezicht kinderopvang

Jeugd en onderwijs

70

0

0

0

0

Toeristenbelasting

Economie en internationaal beleid

85

100

100

100

100

VPB reclameopbrengsten

Economie en internationaal beleid

-70

0

0

0

0

Leegstand filmhuis

Bedrijfsvoering

30

0

0

0

0

Duurzame toegankelijkheid

Algemene dekkingsmiddelen

33

0

0

0

0

Voorziening dubieuze debiteuren

Algemene dekkingsmiddelen

-32

0

0

0

0

Stelpost lonen en prijzen

Algemene dekkingsmiddelen

0

-1.980

-3.970

-4.367

-4.630

Septembercirculaire 2022

Algemene dekkingsmiddelen

1.534

1.788

2.463

2.734

8.613

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

196

0

0

0

0

Overige belasting

Algemene dekkingsmiddelen

70

Vrijval reserve overloop

Algemene dekkingsmiddelen

312

0

0

0

0

CAO eenmalige uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

-336

0

0

0

0

Saldo

5.009

-92

-1.407

-1.533

4.083

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.