Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. De programma’s geven aan dat binnen de begroting 2022 geen vrij besteedbare middelen hebben om in dekking te voorzien. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Hiervoor worden voorstellen voor ingediend bij de Voorjaarsnota 2023.

Voor punt 2 en punt wordt voorgesteld dekking te vinden binnen de algemene middelen. Dit kan niet gedekt worden binnen het programma. 

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1

Droogtebeheer

Leefomgeving

-70

0

0

0

0

2

Herinrichting Lebuinuspleinen

Leefomgeving

-500

0

0

0

0

3

Prijsstijging MJOP-MIND

Leefomgeving

-500

0

0

0

0

4

Deventer Schouwburg

Economie en internationaal beleid

-410

0

0

0

0

5

Aanbesteding Jeugdzorg RSJ

Jeugd en onderwijs

0

-340

Saldo dekking Algemene middelen

-1.480

-340

0

0

0

Saldo dekking binnen programma

0

0

0

0

0