Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 1 - Stand van zaken openstaande moties

147 kb

Bijlage 1

Bijlage 2 - Stand van zaken openstaande toezeggingen

144 kb

Bijlage 2

Bijlage 3 - Taakveldenmatrix

347 kb

Bijlage 3

Bijlage 4 - Overzicht aanvragen Coronacompensatie

108 kb

Bijlage 4

Bijlage 5 - 1e Nota van wijzigingen Begroting 2023

321 kb

Bijlage 5

Bijlage 6 - Technische wijzigingen

661 kb

Bijlage 6

Bijlage 7 - Boekwerkversie 3e kwartaalrapportage

4.285 kb

Bijlage 7