Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2022

2023

2024

2025

2026

Stortingen

Burger en Bestuur

Participatie Inwoner aan zet

Reserve overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Burger en Bestuur

Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules

Reserve overlopende uitgaven

427

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat

Reserve overlopende uitgaven

110

0

0

0

0

Leefomgeving

Herinrichting Lebuinuspleinen

Reserve kapitaallasten

500

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling 4e stadsarrangement

Reserve overlopende uitgaven

160

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling bermbeheer

Reserve overlopende uitgaven

40

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling Meekoppelkansen

Reserve overlopende uitgaven

300

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling NABO Diepenveen

Reserve overlopende uitgaven

375

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022

Reserve overlopende uitgaven

120

0

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverhevelingen MJOP-MIND

Reserve overlopende uitgaven

1.390

0

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels

Reserve overlopende uitgaven

260

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad

Reserve overlopende uitgaven

0

152

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Overheveling ICT budgetten programma 5

Reserve overlopende uitgaven

58

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Stadshof

Reserve kapitaallasten

45

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Overheveling Polstraat 48

Reserve onroerende zaken

-393

392

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Aanvalsplan BUIG

Reserve overlopende uitgaven

380

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Armoedebeleid

Reserve overlopende uitgaven

225

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Implementatie nieuw beleidsplan

Reserve overlopende uitgaven

233

0

0

0

0

Meedoen

Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging

Reserve overlopende uitgaven

115

0

0

0

0

Meedoen

Reserve Sociaal Domein

Reserve MO-BW Lokaal

1.555

0

0

0

0

Meedoen

Stichting Vluchtelingen

Reserve Nieuwkomers

140

0

0

0

0

Kunst en cultuur

Opheffing NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

Reserve kapitaallasten cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

2.182

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Afstand tot de arbeidsmarkt

Reserve overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Datagedreven werken

Reserve overlopende uitgaven

150

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Implementatie financieel systeem

Reserve overlopende uitgaven

121

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Voordelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024

Reserve overlopende uitgaven

150

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Innovatieve werkgever voor jongeren

Reserve overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Rente Belastingdienst

Generieke weerstandsreserve

62

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat 2022

Generieke weerstandsreserve

-211

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Burgerweeshuis

Reserve overlopende uitgaven

3.807

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Corona algemeen

Reserve overlopende uitgaven

1.200

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost de Nieuwe Keizer

Reserve overlopende uitgaven

110

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost impuls integraal werken

Reserve overlopende uitgaven

39

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost investeringen

Reserve gemeentebrede investeringen

119

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost invoeringskosten Omgevingswet

Reserve overlopende uitgaven

549

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem

Reserve overlopende uitgaven

144

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Systeem leren

Reserve overlopende uitgaven

31

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord

Reserve overlopende uitgaven

580

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost versterking ondersteuning wijkteams

Reserve overlopende uitgaven

289

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Waterschapsverkiezingen

Reserve overlopende uitgaven

17

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost wet open overheid

Reserve overlopende uitgaven

61

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst 3e kwartaalrapportage

Generieke weerstandsreserve

3.529

0

0

0

0

Saldo Stortingen

19.118

545

0

0

0

Puttingen

Burger en Bestuur

Jongerenraad

Reserve overlopende uitgaven

-30

30

0

0

0

Burger en Bestuur

Participatie Inwoner aan zet

Reserve overlopende uitgaven

-34

84

0

0

0

Burger en Bestuur

Vervanging e-Suite en Burgerzakenmodules

Reserve overlopende uitgaven

0

427

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Brandveiligheid kazerne Schonenvaarderstraat

Reserve overlopende uitgaven

0

110

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Investering problematiek Beestenmarkt

Reserve kapitaalasten

0

-13

0

0

0

Leefomgeving

Herinrichting Lebuinuspleinen

Reserve kapitaallasten

0

0

27

27

27

Leefomgeving

Budgetoverheveling 4e stadsarrangement

Reserve overlopende uitgaven

0

160

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling bermbeheer

Reserve overlopende uitgaven

0

40

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling Meekoppelkansen

Reserve overlopende uitgaven

0

300

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling NABO Diepenveen

Reserve overlopende uitgaven

0

25

350

0

0

Leefomgeving

Budgetoverheveling stormschade voorjaar 2022

Reserve overlopende uitgaven

0

120

0

0

0

Leefomgeving

Budgetoverhevelingen MJOP-MIND

Reserve overlopende uitgaven

0

1.390

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Basisontwerp verkabeling hoogspanningskabels

Reserve overlopende uitgaven

0

260

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

Prognose afval

Reserve huishoudelijk afval

65

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Overheveling budget Routekaart Bathmen en Ruimtelijke verkenningen Deventer Stad

Reserve overlopende uitgaven

152

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Overheveling ICT budgetten programma 5

Reserve overlopende uitgaven

-296

354

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Stadshof

Reserve Wonen boven Winkels

45

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Stadshof

Reserve Kapitaallasten

0

2

2

2

2

Herstructurering en vastgoed

Bijstellen groot onderhoud kernbezit

Reserve onderhoud gebouwen

-159

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Bijstellen groot onderhoud kernbezit

Reserve onderhoud panden NV MVD

-90

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Voorziening dubieueze debiteuren

Reserve onroerende zaken

3

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Aanvalsplan BUIG

Reserve overlopende uitgaven

-170

550

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Armoedebeleid

Reserve overlopende uitgaven

0

225

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Breed offensief mensen arbeidsbeperking

Reserve overlopende uitgaven

-104

104

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Implementatie nieuw beleidsplan

Reserve overlopende uitgaven

0

233

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Impuls integraal werken

Reserve overlopende uitgaven

-222

222

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Robuust rechtbeschermingsysteem

Reserve overlopende uitgaven

-139

139

0

0

0

Meedoen

Dak- en thuisloze jongeren

Reserve MO-BW regionaal

-100

0

0

0

100

Meedoen

Investeringen en onderhoud buitensport 2022

Reserve investeringen buitensport

-15

5

0

0

0

Meedoen

Marke Zuid - aanpassing scheidsrechtersvereniging

Reserve overlopende uitgaven

0

115

0

0

0

Meedoen

Regionale woonzorgvoorziening mensen met complexe problematiek

Reserve MO-BW regionaal

-1.440

1.440

0

0

0

Meedoen

Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal domein

1.555

0

0

0

0

Meedoen

Stichting Vangnet

Reserve Sociaal domein

179

179

179

179

0

Meedoen

Toegang WMO

Reserve overlopende uitgaven

-278

278

0

0

0

Meedoen

Stichting Vluchtelingen

Reserve nieuwkomers

0

140

0

0

0

Kunst en cultuur

Cultuurvisie

Reserve overlopende uitgaven

-9

9

0

0

0

Kunst en cultuur

Kerkenvisie

Reserve overlopende uitgaven

-50

50

0

0

0

Kunst en cultuur

Nieuwe makers

Reserve overlopende uitgaven

-54

54

0

0

0

Bedrijfsvoering

5 wetten

Reserve overlopende uitgaven

-95

95

0

0

0

Bedrijfsvoering

Afstand tot de arbeidsmarkt

Reserve overlopende uitgaven

0

50

0

0

0

Bedrijfsvoering

Datagedreven werken

Reserve overlopende uitgaven

0

150

0

0

0

Bedrijfsvoering

Implementatie financieel systeem

Reserve overlopende uitgaven

0

121

0

0

0

Bedrijfsvoering

Informatieveiligheid

Reserve overlopende uitgaven

-225

225

0

0

0

Bedrijfsvoering

Innovatieve werkgever voor jongeren

Reserve overlopende uitgaven

0

50

0

0

0

Bedrijfsvoering

Overheveling ICT overige budgetten

Reserve overlopende uitgaven

-158

158

0

0

0

Bedrijfsvoering

Voordelig resultaat DOWR 2022 inzetten voor eenmalig tekort SOR, Belastingen 2023-2024

Reserve overlopende uitgaven

0

100

50

0

0

Bedrijfsvoering

Privacybudget

Reserve overlopende uitgaven

-37

37

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Burgerweeshuis

Reserve overlopende uitgaven

0

3.807

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Corona algemeen

Reserve overlopende uitgaven

0

1.200

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost de Nieuwe Keizer

Reserve overlopende uitgaven

0

110

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost impuls integraal werken

Reserve overlopende uitgaven

0

39

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost invoeringskosten Omgevingswet

Reserve overlopende uitgaven

0

300

249

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem

Reserve overlopende uitgaven

0

144

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Systeem leren

Reserve overlopende uitgaven

0

31

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost uitvoeringskosten klimaat akkoord

Reserve overlopende uitgaven

0

580

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost versterking ondersteuning wijkteams

Reserve overlopende uitgaven

0

289

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost wet open overheid

Reserve overlopende uitgaven

0

61

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval Reserve overlopende uitgaven

Reserve overlopende uitgaven

312

0

0

0

0

Saldo Puttingen

-1.394

14.579

857

208

129

Saldo

-20.512

14.034

857

208

129