Deze pagina is gebouwd op 12/02/2022 13:38:19 met de export van 12/02/2022 12:01:59

Onvoorzien

Vergeleken met de stand in de 2e kwartaalrapportage 2022 is de raming onvoorzien niet veranderd en bedraagt de raming onvoorzien €140.000.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022

140.000

Voortel 3e kwartaalrapportage 2022

0

Saldo Onvoorzien na 3e kwartaalrapportage 2022

140.000